Weglopen

Je ontdekte in module 2 dat weglopen heel nauw en sterk verbonden is met seksuele uitbuiting in de prostitutie. Weglopen kan de oorzaak zijn en kan ook een sterk signaal zijn van een uitbuitingssituatie. 

In de beide gevallen, is het belangrijk om weglopen te voorkomen. Via deze link kan je een stuk horen uit de podcast ‘Eerste Hulp Bij Verdwijningen’ dat de thematiek van het weglopen bespreekt: https://ehbv.be/ 

Child Focus heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een MOOC (=Massive Open Online Course), over het fenomeen van het weglopen overheen Europa. Voor een globaal zicht over dit fenomeen kan je terecht via: https://www.futurelearn.com/courses/running-away-drivers-awareness-and-responses 

Menu