4. VOORKOMEN – Hoe voorkom je slachtofferschap van tienerpooiers?

Welkom bij de vierde e-learningmodule over het tienerpooierfenomeen. 

In de drie voorgaande modules leerde je het fenomeen kennen, hoe je risicosituaties kan detecteren en op een adequate manier kan reageren ten aanzien van een (potentieel) slachtoffer van een tienerpooier. 

De gevolgen van het slachtofferschap zijn verregaand en intrusief, zowel voor het slachtoffer als voor de naasten en de professionelen die het slachtoffer omringen. Omwille van die reden zou het ongeoorloofd zijn om niet in te zetten op preventie. ‘Beter voorkomen dan genezen’, is zeker van toepassing voor het onderwerp van deze e-learning. 

Maar kan dat per definitie en hoe doe je dat dan ten aanzien van kinderen en jongeren? Wat zijn onmisbare elementen in de preventie van slachtofferschap tienerpooiers? Welke adviezen kan je hen geven over hun internetgebruik zodat het veilig én leuk blijft? Hoe kan je ze specifiek wapenen om te vermijden dat ze slachtoffer worden van een tienerpooier? 

Naast antwoorden op bovenstaande vragen, leer je ook meer over de preventie van weglopen, dat zoals aangegeven in de 2de module, heel nauw en sterk verbonden is met seksuele uitbuiting in de prostitutie. 

Menu