Mensenhandel en tienerpooiers

Mensenhandel

Mensenhandel is een wereldwijd fenomeen dat alle landen van de wereld treft, ook België. Mensenhandel is een fundamentele schending van mensenrechten en een moderne vorm van slavernij waarbij een persoon een andere persoon uitbuit voor eigen gewin. Het is een misdrijf waarbij de vrijheid en de waardigheid van een persoon in het gedrang komen. Het gaat meestal gepaard met fysiek en/of psychisch geweld.

De uitbuiting kan vijf verschillende vormen aannemen:

Seksuele uitbuiting en economische uitbuiting zijn in België de meest voorkomende vormen van uitbuiting binnen mensenhandel.
Mensenhandel wordt wel eens verward met mensensmokkel. Bij mensensmokkel wordt geld verdiend door personen illegaal een landsgrens over te helpen.

Tienerpooiers: definitie en terminologie

Tienerpooiers zijn mensenhandelaars die jongeren doelbewust feitelijk afhankelijk en emotioneel aanhankelijk maken om hen vervolgens -via misleiding, dwang, fysiek, psychisch geweld en/of misbruik van hun kwetsbaarheid- uit te buiten in de prostitutie.

Weetje:

  • Tienerpooier is een misleidende term. Er zijn ook kinderen, jonger dan 10 jaar die slachtoffer worden.
  • Tienerpooier wordt ook wel eens verward/door elkaar gebruikt met ‘loverboy’.  

Loverboy 

Tienerpooiers zijn vaak beter bekend als ‘loverboys’. Een term die in Nederland eind jaren ’90 en begin 2000 plots opkwam toen er heel wat ophef was over dit zogenaamde ‘nieuwe’ fenomeen. Child Focus nam reeds in 2015 uitdrukkelijk afstand van de nogal eufemistische term die neigt naar een te geromantiseerd en vooral eenzijdig beeld van een complexe problematiek met diverse facetten, maar die aan de basis gaat over manipulatie, isolatie en seksuele uitbuiting van jongeren.

We mogen echter niet de loverboy-methode uit het oog verliezen, die slechts een van de strategieën is om jongeren te isoleren en hen in een sfeer van seksuele uitbuiting of een andere specifieke vorm van criminaliteit te lokken. Romantiek is onverenigbaar met de gewiekstheid van een tienerpooiermilieu.

Menu