Max

Max is een concept dat aan iedereen ten goede komt. Child Focus heeft de ambitie dat ieder kind tussen 10 en 12 jaar in België een Max heeft, een volwassen vertrouwenspersoon, op wie ze kunnen rekenen wanneer ze moeilijkheden ervaren en bij wie ze zich goed voelen. 

Via de link naar de Max-fiche, ontdek je hoe je een goeie Max kan vinden en zijn. De fiche stelt ook een methodiek ter beschikking die je laat ontdekken hoe je samen met kinderen een goeie Max kan vinden. 

Menu