Girl Power Squad

Voorstelling van de GPS-tool

Herinner je het ‘missing piece’ dat aan bod kwam in de eerste module. De volledige cirkel kan vergeleken worden met een volledige en stabiele ontwikkelde persoonlijkheid. Jongeren die slachtoffer worden van een tienerpooier hebben een zogenaamd ‘missing piece’. Het ontbrekende deel van de cirkel zal op een destructieve manier opgevuld worden door de tienerpooier en zijn hawkingsproces. 

Met de Girl Power Squad (GPS)-tool wordt getracht om het ‘missing piece’ op een constructieve manier op te vullen. GPS is een pedagogische tool die meisjes tracht te versterken in hun sociale en emotionele ontwikkeling. 

De GPS-tool bestaat uit 5 modules, waarvan de eerste vier op onderliggende factoren inspeelt, zoals relaties, seksualiteit, zelf- en lichaamsbeeld, grenzen, vertrouwen enzovoort. Enkel en louter de 5de module focust op het tienerpooierfenomeen.

GPS bevat zowel online als offline modules.
De tool is gratis ter beschikking van professionals die werken met meisjes in de hulpverlening, vanaf 11 jaar. Voor meer info en/of voor een login toegang voor de tool: training@childfocus.org 

Methodiek : Praten, zien en aanraken 

Onderstaande methodiek geeft een inkijk in een offline methodiek van GPS, namelijk uit de vierde module ‘Grenzen en weerbaarheid’. 

Door de GPS-tool krijgt de begeleider de icoontjes van de tekstballon – het oogje – het handje ter beschikking, samen met silhouetten. Het is dan de bedoeling dat de jongeren bijvoorbeeld het icoontje van het oogje op het silhouet leggen, om zo aan te duiden naar welk lichaamsdeel iemand mag kijken. 


  • Je wandelt in de straat en een onbekende nadert jou. Over of naar welke lichaamsdelen mag deze onbekende persoon praten, kijken of aanraken? 
  • Over of naar welke lichaamsdelen mag jouw beste vriend(in) praten, kijken of aanraken? 
  • Over of naar welke lichaamsdelen mogen jouw ouders praten, kijken of aanraken? 
  • Over of naar welke lichaamsdelen mogen jouw broers of zussen praten, kijken of aanraken? 
  • Over of naar welke lichaamsdelen mag jouw leerkracht praten, kijken of aanraken? 
  • Over of naar welke lichaamsdelen mag jouw dokter praten, kijken of aanraken? 

Test zelf eens hoe jij deze vragen zou beantwoorden:

Je wandelt in de straat en een onbekende nadert jou. Over of naar welke lichaamsdelen mag deze onbekende persoon praten?

Over of naar welke lichaamsdelen mag jouw beste vriend(in) kijken?

Over of naar welke lichaamsdelen mag jouw dokter aanraken? 

Menu