2. DETECTEREN – is hier sprake van een tienerpooierslachtoffer?

Welkom bij de tweede e-learningmodule over het tienerpooierfenomeen.

In de eerste module leerde je het fenomeen kennen naar de laatste inzichten en leerde je hoe het fenomeen doorheen de tijd onderhevig is (geweest) aan verandering.

Tienerpooiers worden wel eens vergeleken met wolven in een schaapsvacht. Schijnbaar zacht aan de buitenkant, maar in werkelijkheid meedogenloos en sluw. Dit maakt dat slachtoffers niet altijd of heel erg laat gedetecteerd worden. In deze tweede module leer je hoe je zowel risicosituaties kan detecteren en vermoedens van werkelijke seksuele uitbuiting in de prostitutie kan opsporen.

je krijgt antwoord op onderstaande vragen:

  • Wat zijn de risicofactoren voor slachtofferschap?
  • Wat zijn beschermende factoren?
  • Welke signalen kunnen wijzen op een situatie van seksuele uitbuiting?
  • Hoe kan je die herkennen?
  • Hoe komt het dat  weglopen en seksuele uitbuiting nauw verbonden zijn met elkaar?

Naast de antwoorden op bovenstaande vragen, zal je voor de volledigheid ook enkele elementen uit de eerste module terugvinden, namelijk de verschillende profielen van slachtoffers en het probleem van de zelfidentificatie.

Menu