1. KENNEN – Clichés ontkracht:  Een juist beeld van plegers en slachtoffers

Dag

Welkom bij de eerste e-learningmodule over het tienerpooierfenomeen.

Over het tienerpooierfenomeen zijn er heel wat gaten in de kaas wat de kennis over het fenomeen betreft, tegelijk leven er ook heel veel mythes. In deze module leer je het fenomeen kennen naar de laatste inzichten en leer je ook hoe het fenomeen doorheen de tijd onderhevig is (geweest) aan verandering.

Deze eerste module spitst zich toe op volgende vragen:

  • wie zijn de plegers?
  • Wat zijn hun modus operandi?
  • Wat is het profiel van de slachtoffers en bestaat er enigszins zo’n profiel?
  • Hoe zit het met de wetgeving in België?
  • Wat zijn de uitdagingen waarvoor we staan?

Menu